...

Algemene voorwaarden

 

PRIVACY POLICY 

– Escape game Curaçao slaat geen gegevens op van gebruikers.

– Escape game Curaçao slaat geen foto’s op van gebruikers.

– Escape game Curaçao zal bij het wel opslaan van gegevens de privacy policy aanpassen en dit aan de gebruikers melden.

AANSPRAKELIJKHEID

– Escape game Curaçao houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen.  Eventueel lichamelijk letsel opgelopen tijdens een spelen van escape game Curaçao kan niet worden verhaald op het bedrijf.

– Het spelen van escape game curaçao is geheel op eigen risico.

 

 

 

Escape Game Curacao
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.